Interieur ZES
Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VERHOEVEN INTERIEUR (voormalig INTERIEUR ZES)


VERKOOPVOORWAARDEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden. 

Indien het product onmogelijk geleverd kan worden, wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden. 

De vermelde prijzen zijn geldig op het moment van publicatie, waarna zij onderhevig kunnen zijn aan wijzigingen. In deze vermeldde prijzen zijn de verzendingskosten niet inbegrepen.

Kortingen zijn niet cumuleerbaar. Er wordt telkens de korting toegekend die u als klant het beste voordeel oplevert. Indien Verhoeven Interieur opmerkt dat er een fout is gebeurd in het toekennen van de kortingen, dan behoudt Verhoeven Interieur zich het recht om de verkoop te annuleren.


RUILEN EN RETOURNEREN

Als particuliere consument beschikt u over een termijn van 14 dagen waarbinnen u kunt verzaken aan uw aankoop. Mochten onze producten niet voldoen aan uw wensen, dan kan u dit melden en terugzenden op voorwaarde dat de verpakking intact is gebleven en indien het geen product is die speciaal voor u werd besteld. Derhalve zal een geopende of beschadigde verpakking u niet meer toelaten af te zien van de aankoop. Dit verzaakrecht geldt niet voor zakelijke klanten. Dit verzaakrecht geldt niet voor producten op bestelling speciaal voor de klant.


KLACHTEN

Klachten of betwistingen dienen binnen de 5 werkdagen na levering gemeld te worden per email. In geval de klacht gegrond wordt bevonden is onze aansprakelijkheid beperkt tot de omruiling van de goederen. Elke aansprakelijkheid van de verkoper beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling.


ACHTERSTALLIGE BETALINGEN

In geval van achterstallige betalingen zullen op de openstaande factuurbedragen van rechtswege en zonder dat enige voorafgaandelijke ingebrekestelling noodzakelijk is, de interesten aangerekend worden aan 5% per maand vanaf de factuurdatum en is een administratieve boete verschuldigd van 10% met een minimum van € 30 en een maximum van € 1000.

Verhoeven Interieur behoudt zich het eigendomsrecht van de goederen indien de factuur niet tijdig betaald wordt. De goederen worden pas verzonden/geleverd, na volledige betaling door de klant, minimum 1 dag op voorhand.

De verkoper is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte adviezen, druk- en zetfouten op de website of door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens.

Op deze verkoopsvoorwaarden is enkel het Belgisch recht van toepassing en meer bepaald de rechtbanken van het bevoegde arrondissement.

Alle prijzen op de shop zijn inclusief Belgische BTW.

Verhoeven Interieur tracht ervoor te zorgen dat de prijzen up-to-date zijn. Er is echter geen garantie dat er fouten in de prijzen sluipen door vb. prijswijzigingen van de leveranciers. In geval van prijswijzigingen zal Verhoeven Interieur de klant hiervan op de hoogte stellen zodat zij de juiste prijs kunnen aanvaarden of de bestelling kunnen annuleren. In geval de klant niet binnen de 30 dagen kan gecontacteerd worden, zal de bestelling automatisch geannuleerd worden.  


LEVEREN EN LEVERTERMIJN

Verhoeven Interieur staat in voor een eigen en persoonlijke levering aan huis. Deze leveringen worden in onderling overleg met de klant afgestemd en kunnen zowel tijdens de week als in het weekend plaats vinden.

In geval wij beroep moeten doen op externe koerierdiensten, zijn wij niet verantwoordelijk voor vertragingen tgv de transportfirma.

Al onze producten worden geleverd volgens de op de webshop vermeldde levertermijnen. Verhoeven Interieur is niet verantwoordelijk voor langere levertermijnen die veroorzaakt worden door de leverancier van de desbetreffende goederen.


Voor onze privacyverklaring klik hier.