Interieur ZES
Privacypolicy

PRIVACY VERKLARING


Via onze webwinkel worden persoonsgegevens verwerkt. Verhoeven Interieur zorgt ervoor dat dit zorgvuldig en veilig gebeurd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:
• wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
• wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
• wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
• wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
• wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.


Verhoeven Interieur is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring geven wij aan welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welk doel we ze gebruiken. Lees dit zorgvuldig door.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 22-01-2022.

Gebruik van persoonsgegevens

Wij ontvangen bij het gebruik van onze webshop bepaalde gegevens van u. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die door u worden opgegeven.

Wij ontvangen volgende gegevens van u:
• Naam, Adres, Woonplaats gegevens
• Telefoonnummer
• Factuuradres
• Emailadres
• IP-adres


Registreren

Bij bepaalde onderdelen van onze webwinkel moet u zich eerst registreren. Deze gegevens worden bewaard zodat u deze gegevens niet telkens opnieuw hoeft in te voeren.

Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is.

In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze webwinkel kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

 

Toegang portaal

Via ons portaal kan u zelf gegevens instellen, opgeven en wijzigen.

 

Afhandelen bestelling

Voor de afhandeling van uw bestelling maken wij gebruik van uw persoonsgegevens. Indien nodig voor de goede afhandeling van uw bestelling, kunnen wij uw persoonsgegevens
ook aan derden verstrekken. Meer daarover leest u verderop in deze privacyverklaring.

 

Reclame

Naast onze informatie op de webshop, kunnen wij u ook op de hoogte brengen van nieuwe producten en diensten via:

  • E-mail
  • Social media

 

Nieuwsbrief en mailverkeer

Met onze nieuwsbrief brengen wij geïnteresseerden op de hoogte van onze laatste activiteiten en producten. Elke nieuwsbrief bevat een link via dewelke u zich eenvoudig kan afmelden van onze nieuwsbrief. Door uw toestemming komt uw emailadres in onze mailinglijst terecht.

 

Publicatie

Wij publiceren uw klantgegevens niet.

 

Verstrekking aan derden

In functie van een goede afhandeling van uw order, kunnen wij uw gegevens doorgeven aan onze partners/leveranciers. Deze zijn al dan niet buiten de EU gevestigd.
Via de social media buttons op onze webshop verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

 

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze webshop door de bezoeker bij te houden. Google bewaart de gegevens die door u ingevoerd worden.

 

Beveiliging

Onze webshop wordt gehost door One.com die een veilige webomgeving aanbiedt. Via deze beveiligingsmaatregelen wordt misbruik van persoonsgegevens beperkt.

 

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw
bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

 

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze webwinkel zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.
U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen.

 

Adreswijziging

Klanten zijn verplicht Verhoeven Interieur van iedere adreswijziging op de hoogte te stellen. Zolang Verhoeven Interieur geen verhuisbericht heeft ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bekende adres en blijft u aansprakelijk voor de door u bestelde artikelen die op het oude adres zijn afgeleverd.

 

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw
persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Contactgegevens

Verhoeven Interieur
Kapelleweg 64
9340 Oordegem
jeroen@verhoeveninterieur.be
0498 33 31 27


Voor onze algemene voorwaarden klik hier.